zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys
OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH SPECJALIZACJE

               Kancelaria Adwokacka adwokata Remigiusza Sołtysa świadczy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. W zależności od potrzeb i oczekiwań, oferujemy współpracę na podstawie indywidualnych zleceń lub umowy o stałą obsługę prawną. Poza bieżącym doradztwem w większości obszarów prawa, naszych klientów reprezentujemy w postępowaniach sądowych i administracyjnych, negocjacjach, przetargach oraz zamówieniach publicznych. Gwarantując wysoki poziom merytoryczny usług oraz konkurencyjne ceny staramy się jednocześnie być w możliwie największym stopniu elastyczni i dyspozycyjni. Kancelaria Adwokacka współpracuje z księgowym, doradcą podatkowym i biegłym rewidentem. Zakres usług dla przedsiębiorców przedstawiony został w ramach dziesięciu podstawowych specjalizacji.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA
ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI I KONKURSY
PRAWO KARNE GOSPODARCZE
SPRAWY PRACOWNICZE
FUNDUSZE STRUKTURALNE
PRAWO PODATKOWE