zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys
DORADZTWO PRAWNE DLA OSÓB PRYWATNYCH SPECJALIZACJE

               Adwokat Remigiusz Sołtys świadczy usługi doradcze w pięciu głównych obszarach prawa - karnym, cywilnym, rodzinnym, administracyjnym i prawie pracy. Oferta dla osób prywatnych obejmuje dziesięć specjalizacji, przy czym Kancelaria Adwokacka prowadzi także inne, nie wymienione tam sprawy. Podstawową formą świadczenia usług adwokackich jest udzielanie ustnych porad prawnych, opracowywanie i opiniowanie dokumentów oraz zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami i na każdym etapie postępowania. Usługi świadczone są podczas osobistej wizyty w Kancelarii Adwokackiej, korespondencyjnie lub w ramach opcji „e-adwokat”. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, podyktowanych stanem zdrowia lub podeszłym wiekiem klienta, pomoc prawna może być udzielona w miejscu jego zamieszkania. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny usług oraz konkurencyjne ceny. Koszt udzielenia ustnej porady prawnej osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi 100 zł.

PRAKTYKA KARNA
NIERUCHOMOŚCI
UMOWY I INNE ZOBOWIĄZANIA
PRAWO KONSUMENCKIE I TURYSTYCZNE
POZWY ZBIOROWE
PRAWO SPADKOWE
ROZWÓD, SEPARACJA I PODZIAŁ MAJĄTKU
ALIMENTY I INNE SPRAWY RODZINNE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO PRACY