zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 104/10)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 104/10): Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie pisemnej umowy "deweloperskiej" daje kontrahentowi możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od dewelopera na podstawie art. 471 k.c.
Wszystkie aktualności