zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 71/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (III CZP 71/09): Termin, o którym mowa w art. 984 § 2 k.p.c. jest terminem zawitym prawa materialnego.
Wszystkie aktualności