zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4.12.2009 r. (sygn. akt III CZP 105/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4.12.2009 r. (III CZP 105/09): Nie podlega opłacie sądowej wniesiony przez syndyka masy upadłości pozew o zasądzenie pieniężnej równowartości nieruchomości sprzedanej przez upadłego na podstawie umowy bezskutecznej w stosunku do masy upadłości (art. 132 ust. 2 w związku z art. 134 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze; tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361).
Wszystkie aktualności