zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 104/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 104/09): Należności alimentacyjne stwierdzone tytułem wykonawczym złożonym przez wierzyciela na podstawie art. 1036 k.p.c. podlegają zaspokojeniu w kolejności określonej w art. 1025 § 1 pkt 2 k.p.c.
Wszystkie aktualności