zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r. (sygn. akt III CZP 133/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r. (III CZP 133/09): Organ egzekucyjny wskazany przez sąd na podstawie art. 773 § 1 k.p.c. prowadzi obie egzekucje łącznie w całości.
Wszystkie aktualności