zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.09.2010 r. (sygn. akt III CZP 54/10)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.09.2010 r. (III CZP 54/10): Sąd może na podstawie art. 276 § 4 k.s.h. ustanowić likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością także wtedy, gdy nie jest to połączone z odwołaniem dotychczasowego likwidatora.
Wszystkie aktualności