zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 120/10)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 120/10): Gmina może ponosić wobec właściciela lokalu odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną niewskazaniem pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1047 § 4 k.p.c.
Wszystkie aktualności