zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 115/10)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 115/10): Datą uiszczenia opłaty sądowej przekazem pocztowym realizowanym za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego powszechne usługi pocztowe jest data nadania przekazu potwierdzona przez operatora.
Wszystkie aktualności