zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 99/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (III CZP 99/09): Faktyczne wspólne pożycie, w rozumieniu art. 691 § 1 k.c., oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie.
Wszystkie aktualności