zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 88/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (III CZP 88/09): Przewidziana w art. 969 § 1 k.p.c. utrata rękojmi następuje z mocy prawa, a postanowienie sądu stwierdzające jej utratę ma charakter deklaratoryjny.
Wszystkie aktualności