zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 87/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 87/09): Przy obliczaniu przewidzianego w art. 1026 § 1 k.p.c. stosunku w jakim pozostają do siebie należności wierzycieli wymienionych w art. 1025 § 1 pkt 9 k.p.c. należy uwzględnić należność główną wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
Wszystkie aktualności