zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 125/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 125/09): Artykuł 753 § 2 k.c. w związku z art. 713 k.c. nie ma zastosowania do rozliczenia nakładów na rzecz użyczoną, poczynionych przez biorącego do używania za zgodą użyczającego.
Wszystkie aktualności