zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 121/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (III CZP 121/09): Artykuł 34 zdanie 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie ma zastosowania w postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis własności na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności.
Wszystkie aktualności