zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 92/10)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 92/10): Złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku (art. 913 i nast. k.p.c.) nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
Wszystkie aktualności