zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 82/10)

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 82/10): Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu.
Wszystkie aktualności