zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Internetowa usługa prawna - porada, pismo lub umowa w 48 godzin

Imię i nazwisko:
E-mail:
Przedmiot internetowej uslugi prawnej:
porada prawna
projekt pisma
projekt umowy
Treść:
dodaj załącznik:
dane do faktury VAT:
imię i nazwisko (nazwa):
ulica i nr lokalu:
kod pocztowy i miasto:
NIP:
akceptuję regulamin świadczenia internetowych usług prawnych:

Regulamin świadczenia internetowych usług prawnych

 1. W ramach opcji e-adwokat, na warunkach określonych w regulaminie i zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, adwokat Remigiusz Sołtys świadczy internetowe usługi prawne w zakresie udzielania porad prawnych oraz opracowywania projektów pism i umów. 
 2. W celu otrzymania wyceny internetowej usługi prawnej, należy zaakceptować regulamin oraz uzupełnić i wysłać formularz. Wycena jest nieodpłatna i nie zobowiązuje Klienta do zlecenia usługi.
 3. W terminie 24 godzin od wysłania formularza, Kancelaria Adwokacka poinformuje Klienta o całkowitej cenie internetowej usługi prawnej i numerze rachunku bankowego do wpłaty. Umowa o internetową usługę prawną zostaje zawarta z chwilą wniesienia przez Klienta pełnego wynagrodzenia i - z zastrzeżeniem pkt. 6 - nie podlega rozwiązaniu.
 4. Internetowa usługa prawna zostanie wykonana w terminie 24 godzin od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Kancelarii Adwokackiej i w zależności od jej przedmiotu, Klient otrzyma w tym czasie poradę prawną, projekt pisma lub projekt umowy.
 5. Terminy, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu, upływające w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają przedłużeniu do godz. 20:00 najbliższego dnia roboczego.
 6. Klient może za zwrotem wynagrodzenia rozwiązać umowę o internetową usługę prawną w razie przekroczenia przez Kancelarię Adwokacką terminów określonych w pkt. 3 i pkt. 4.
 7. Korespondencja pomiędzy Klientem a Kancelarią Adwokacką, w tym wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonania internetowej usługi prawnej, mogą być przesyłane wyłącznie poprzez formularz lub pocztą elektroniczną na adres e-adwokat@remigiuszsoltys.pl.
 8. Klientowi nie wolno przesyłać treści o charakterze bezprawnym.
 9. Przedmiot internetowej usługi prawnej, opatrzony faks milą adwokata Remigiusza Sołtysa, zostanie Klientowi przesłany w pliku PDF.
 10. Klienci zainteresowani otrzymaniem faktury VAT zobowiązani są podać w formularzu imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz NIP. Faktura VAT przesłana zostanie pocztą elektroniczną.
 11. Z chwilą przekazania przedmiotu internetowej usługi prawnej, adwokat Remigiusz Sołtys przeniesie na Klienta prawa autorskie do tego przedmiotu na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Reklamację przedmiotu internetowej usługi prawnej należy wnieść pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty jego przekazania. Kancelaria Adwokacka uwzględni lub odrzuci reklamację, o czym - w terminie 7 dni - zawiadomi Klienta pocztą elektroniczną.
 13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z wykonaniem przedmiotu internetowej usługi prawnej.
 14. Wszelkie dane przekazane przez Klienta objęte są tajemnicą adwokacką.
 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.